Baptistička crkva Sisak

Službe

Propovijedanje

 • Miloš Komanović, pastor
 • Dalibor Puljiz, starješina

Oslobođenje od demonskog tlačenja

 • Miloš Komanović

Rad s mladima i vjeronauk

 • Emily Winters
 • Miloš Komanović

Slavljenje

 • Emily Winters
 • Roko Fazinić
 • Samuel Puljiz
 • Eli Puljiz
 • Noa Puljiz

Građevinski radovi

 • Mirsad Salijev
 • Miloš Komanović
 • Dragoslav Krnjaić

Održavanje prostora i dvorišta

 • Slavica Komanović
 • Mira Malović
 • Dragoslav Krnjaić

Tehnika

 • Josip Deak
 • Samuel Puljiz
 • Dalibor Puljiz

Web stranica i multimedija

 • Dalibor Puljiz
 • Josip Deak
 • Mile Perković
 • Emily Winters
Podijeli