Baptistička crkva Sisak

Naša misija

Naša misija

Naša misija je trostruka, kako je prikazano na jednim od naših logoa…

Svitak

Predstavlja Božju Riječ

Naviještamo cjelovitu Božju Riječ kako je zapisana u Bibliji, prema uzoru kojeg imamo u Isusu – našem Mesiji i Kralju koji je rekao: „Nijedna jota, ni jedna kovrčica slova iz zakona sigurno neće nestati a da se sve ne ostvari.“ (Matej 5:18).

Golub

Predstavlja Svetog Duha

Jedini autentični tumač Biblije je Sveti Duh prema svjedočanstvu apostola Petra: „Prije svega ovo znajte: nijedno proročanstvo u Pismu nije stvar samovoljnog tumačenja, jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskog htijenja, nego su ljudi govorili od Boga potaknuti od Duha Svetog.“ (2.Petrova 1:20-21). Mi gajimo poštovanje prema Svetom Duhu i ovisnost o njegovu prosvjetljenju, a naša predanost je težnja za plodovima i darovima Duha Svetog.

Svijećnjak: Hebrejska baština

Predstavlja hebrejsku baštinu

Hebrejska baština kršćanske vjere je treći važan element u ispravnom razumijevanju Svetog Pisma. U tome nas je poučio apostol Pavao, učitelj nežidova u vjeri: Oni su Izraelci, njima pripada posinjenje i slava, savezi i zakonodavstvo, bogoštovlje i obećanja. Njihovi su i patrijarsi i od njih potječe Krist po tijelu, koji je iznad svega Bog slavljen zauvijek. Amen.  Rimljanima 9:4-5.

Podijeli