Baptistička crkva Sisak

Vodstvo crkve

Starješinstvo

  • Miloš Komanović
  • Dalibor Puljiz

Đakonat

  • Aleksandar Ruvarac

Crkveni odbor

  • Miloš Komanović
  • Dalibor Puljiz
  • Josip Deak
  • Aleksandar Ruvarac
  • Mile Perković
Podijeli