Baptistička crkva Sisak

Što vjerujemo?

Vjerujemo u jednog Boga, Oca, Svedržitelja, tvorca neba i zemlje, Svega vidljivog i nevidljivog.
Vjerujemo u jedinog Gospodina Isusa Krista, Sina božjega, jedinorođenca od Oca, Boga istinitog, ne stvorenog, istobitnog sa Ocem kroz koga je sve postalo.
Isus je radi nas – ljudi i radi našeg spasenja sišao s neba i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije, djevice i postao čovjek.

Isus je razapet za nas u vrijeme Poncija Pilata, umro je za naše grijehe i pokopan je, suglasno pismima, uskrsnuo je treći dan, suglasno pismima, i uznesen na nebo, i sjedi s desne strane Oca. On će opet doći sa slavom suditi živima i mrtvima, te uspostaviti svoje Kraljevstvo.

Vjerujemo u Duha Svetoga, Boga životvornog, koji se s Ocem i Sinom skupa štuje, i koji je govorio kroz proroke, a koji sada prebiva u vjernicima, koji su i kršteni Svetim Duhom u jedno tijelo – zajednicu.

Postoji jedna sveta i sveopća apostolska crkva koja se sastoji od svih nanovo rođenih članova, od dana Duhova, do vremena uzdignuća, onih koji su nazidani na pravom temelju, apostolima i prorocima pri čemu je zaglavni kamen sam Krist.
Vjernici su oni koji su krštenjem vodom, podronjenjem, posvjedočili svoju vjeru u Krista s punom sviješću i savješću.
Vjerujemo u Biblijska pisma, sastavljena od 66 kanonskih knjiga, kao nepogrešivu Riječ Božju verbalno inspiriranu Svetim Duhom, kao jedino pravilo i mjerilo vjere i života.
Vjernici obavljaju spomen večeru na Kristovu smrt koja se desila zbog naših grijeha, uzimajući kruh i vino.
Vjerujemo u neovisnost mjesne crkve koja se sama uzdržava i navješćuje.
Ispovijedamo sigurnost u Kristu, jer su vjernici spašeni jedino po milosti bez svojih zasluga ili djela.
Vjernici su izabran rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, odgovorni jedino Bogu i Kristu kao svom Velikom svećeniku.
Podijeli