Baptistička crkva Sisak

Repozitorij audio propovijedi

Miloš Komanović

Propovijedi

Propovijedi skupljene u zadnjih deset godina. Pokrivaju široki spektar uvijek aktualnih tema za osobno poučavanje, preispitivanje. Naš pastor nas uvijek iznova poziva na veću duhovnu zrelost u Svetom Duhu.

2023

2022

2021