Baptistička crkva Sisak

Nedjeljna služba: Sadržaj paketa milošću spašeni po vjeri (Efežanima 2: 5-6)

Datum

24 09 2023
Događaj je prošao!

Vrijeme

10:00 - 11:30

Location

Baptistička crkva "Betel"

The event is finished.

Next Event