Baptistička crkva Sisak

Nedjeljna služba: Breme ponosa i oholosti (2. Korinćanima 13:5)

Datum

07 05 2023
Događaj je prošao!

Vrijeme

10:00 - 11:30

Location

Baptistička crkva "Betel"

The event is finished.

Next Event