Baptistička crkva Sisak

Nedjeljna služba: Duhovna inventura (1. Ivanova 1:5-10)

Datum

04 02 2024
Događaj je prošao!

Vrijeme

10:00 - 11:30

Location

Baptistička crkva "Betel"

The event is finished.

Next Event