Baptistička crkva Sisak

Nedjeljna služba: Božićna služba – EPC (Matej 2:1-2)

Datum

24 12 2023
Događaj je prošao!

Vrijeme

10:00 - 11:30

Location

Baptistička crkva "Betel"

The event is finished.

Next Event